perjantai 30. syyskuuta 2016

Esitys turvallisuuden parantamiseksi metsästystilanteissa poronhoitoalueella

Kerhon harrastajakunnalle on noussut selkeästi esiin se turvattomuus, minkä suuressa mittakaavassa irtipidettävien hirvi- ja karhukoirien ja niitä tienvarsilta tutkapannoin seuraaminen on tuonut Lapin jahtimaille tullessaan. Tällaisen metsästystavan nähdään nyt jopa uhkakaavan koko harrastustamme tulevaisuudessa. Olemme 28.9.2016 kirjelmöineet tilanteesta alla olevan mukaisesti Riistakeskukseen sekä Metsähallituksen eräpalveluihin, jotta Lapissa koirilla metsästäminen voisi olla turvallista myös pienriistametsästäjille jatkossakin.

Pienikokoiset lintukoirat ovat toistuvien raateluiden kohteenaMetsähallituksen hallinnoimista maista Lapissa on tullut 2000 luvulla keskeisin ja tärkein koe- ja metsästysalue puuhun lintua haukkuville koiraroduille. Harrastajakunta on uskollinen asiakaskunta Metsähallituksen lupametsästysalueille. Erityisesti kuluneena jahtikautena on toistunut tapaus, jossa lintua haukkuva koira on koe- tai metsästystilanteessa joutunut yhden tai useamman isokokoisen metsästyskoiran päälle karkauksen kohteeksi. Näin on pelkästään kerhomme jäsenille tätä kirjoitettaessa tapahtunut ainakin viisi kertaa. Kuluneena vuosikymmenenä on joka vuosi lintua haukkuva koiria myös menettänyt henkensä isomman metsästyskoiran hampaissa. Vain harvoin on vahingon aiheuttaneen koiran omistaja saatu selville ja lopulta vastaamaan merkittävistä vahingosta. Todellista hyökkäysten määrää voimme kuitenkin vain arvailla. Nämä hyökkäykset aiheuttavat suurta ahdistusta harrastajakunnassamme sekä hiuksia nostattavia hetkiä metsästäjille, jotka yrittävät itsekin selvitä ehjin nahoin koirien päälle tulemisesta.

Ongelmista on ollut tietoa

Rovaseudun Pystykorvakerho ry. on kirjeessään Seppo Havun toimikunnalle vuonna 2003 tuonut esille näitä jo silloin näkyvissä olleita uhkakuvia.  Niitä ei kuitenkaan ole viimeisimmässä metsästysasetuksen muutoksessa noteerattu. Vastoin Suomen Riistakeskuksen alkuperäistä esitystä on hirvenmetsästys ensi vuonna koko Lapin alueella vain aikaistumassa ja kokemamme ongelmien tiedetään kasvavan silloin sietämättömiksi. Uuden asetuksen perusteella ovat isokokoiset hirvi- ja karhukoirat irti maastoissa 1.9.-31.12. välisen ajan, vaikka hirville tarkoitetusta kiimarauhoituksesta puhutaan samassa asetuksessa. Milloin meidän pienriistametsästäjien on turvallista metsästää koirillamme? Kuka kantaa vastuun kasvavista ristiriitatilanteista ja mahdollisista pakkokeinoista?

Lintukoiraharrastajat ovat tällä hetkellä todellisesta syystä huolestuneita turvallisuudestaan sekä omaisuudestaan. Edustamiemme perinteisten lintukoirarotujen kasvatus, niillä metsästäminen sekä säilyttäminen jälkipolville ei tarvitse Suomessa enää yhtään lisää vaikeusastetta.  Olemme olleet ylpeitä, että pystykorvilla metsästämistä on haettu Suomen Kennelliiton ja Metsästäjäliiton toimesta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Nyt tarvitsemme myös suojaa metsissä, jotta se voisi olla tulevaisuudessakin mahdollista.

Useampi kuin yksi koira tekee tuhoja myös porokarjalleOn vain arvattavissa millaista vahinkoa saavat aikaan yksityisessä porokarjassa niihin tottumattomat suurikokoiset koirat. Onkin syytä kysyä, miksi poronhoitoalueella on edes tarvetta  laskea irti useampi hirvi- tai karhukoira samanaikaisesti? Poromiehiä haastateltaessa he puhuvat merkittävissä määrin porojen raatelemisesta ja jopa tapetuista poroista. Poroihin tottuneet ja niistä kiinnostumattomatkin koirat saavat joka vuosi näiden koirien tekemisen myös omalle syntilistalleen. Poroelinkeinolle tulee myös taloudellista vahinkoa vahingoittuneiden eläinten etsimisestä ja jo kertaalleen erotukseen kerätyn ja koirien hajottaman porokarjan uudelleen kasaamisesta. Rahassa mitattuna vahingot voivat olla merkittäviä. Myös koirien omistajille tulee isoja kuluja koska Lapissa on harvassa eläinlääkäreitä ja avun saaminen tulee Lapissa pitkien matkojen takia kalliiksi. Arvokas jalostuskoira on myös tuhansien eurojen arvoinen.

Ehdotukset yleisen turvallisuuden parantamiseksi ja porovahinkojen vähentämiseksi

Riistaviranomaisten ja metsästyksen aluelupia myöntävän Metsähallituksen tavoitteena luulisi olevan poistaa metsästyksessä havaitut epäkohdat.  Metsähallitukselta haettavaan hirvieläinten metsästyksen aluelupaan, karhunmetsästyslupaan sekä yleisiin metsästysohjeisiin tulisi yleisen turvallisuuden takaamiseksi laittaa selkeät määräykset, jotka estävät metsästysseurueita laskemasta irti useamman kuin yhden metsästyskoiran kerrallaan.

Suomen Riistakeskuksen Lapin aluetoimistolle osoitettuihin pyyntilupahakemuksiin tulisi liittää tieto siitä metsästetäänkö hirvieläimiä koirilla. Metsästykseen käytettävien koirien rekisteritiedot olisi hakemuksessa hyvä mahdollisten selvitysten takia ilmoittaa. Riistakeskuksen pyyntilupapäätöksiin tulisi myös laittaa selkeät määräykset kahden yhtäaikaisen koiran käytöstä hirvenmetsästykseen poronhoitoalueella.

Useamman koiran käyttö voisi joissain vaarallisen riistan pyynnissä olla edelleen mahdollista jos metsästyksessä käytettävät koirat olisivat varustettu edellä kuvattujen vahinkojen ehkäisemiseksi kuonokopilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti